Dheenee Dharus :: Noorul-islam.NET :: لا إله إلا الله - ތައުޙީދުގެ ކަލިމަ  

لا إله إلا الله - ތައުޙީދުގެ ކަލިމަ

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (ޅ. ނައިފަރު)

 

 2858

لا إله إلا الله - ތައުޙީދުގެ ކަލިމަ - މިއީ 1430 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި ޝޭޚު ދެއްވާފައިވާ ސިލްސިލާ ދަރުސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަރުސެކެވެ.

ޅ. ނައިފަރު

1 ގަޑި 35 މިނެޓް 18 ސިކުންތު 

43.6 މެގަބައިޓް