Dheenee Dharus :: Noorul-islam.NET :: 23 ޑިސެމްބަރ 2011 - އިސްލާމްދީނުގެ ޙިމާޔަތުގައި ދިވެހިން - މުޒާހަރާގެ ތީމް މަދަހަ  

23 ޑިސެމްބަރ 2011 - އިސްލާމްދީނުގެ ޙިމާޔަތުގައި ދިވެހިން - މުޒާހަރާގެ ތީމް މަދަހަ

 

 2873

އިސްލާމްދީނުގެ ޙިމާޔަތުގައި ދިވެހިން - 23 ޑިސެމްބަރު 2011 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4 އިން އެރޭ 12:00 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބޮޑު މުޒާހަރާގެ ތީމް މަދަހަ.

-

3 މިނެޓް 29 ސިކުންތު 

4.8 މެގަބައިޓް