Dheenee Dharus :: Noorul-islam.NET :: عمر بن عبد العزيز - رحمه الله  

عمر بن عبد العزيز - رحمه الله

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް

 

 1113

ޢުމަރު ބުނު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ރަޙިމަހުﷲ ގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް އެކުލެވިގެންވާ މި ދަރުސްގައި ޢުމަރު ބުނު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒްގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ މައްޗަށް ޝައިޚް ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. ޙަޔާތްޕުޅުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ޢިބްރަތްތެރި ޙާދިޘާތަކެއް ގެންނަވާފައިވެއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ މަސްޖިދުއްތަޤްވާ

58 މިނެޓް 

9.84 މެގަބައިޓް